Postat

Nyemission i Guideline Oil Drilling Technology garanterad

Guideline Oil Drilling Technology är ett svenskt utvecklingsföretag med en patentskyddad metod för positionsbestämning av borren under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Inför planerad publik nyemission under november 2005 om 12 MSEK och marknadsnotering av bolagets aktie har ett konsortium av investerare garanterat emissionen i dess helhet. Garantin övertecknades kraftigt.

Guideline är ett svenskt utvecklingsbolag med en unik patentskyddad metod för positionsbestämning av borren under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Guidelines metod ger väsentliga tids- och kostnadsbesparingar där styrd borrning krävs för att utvinning skall kunna ske på mest resurseffektiva sätt. Bolaget har ett utvecklingssamarbete med ett av världens största oljefältstjänsteföretag med vilka tester nu genomförs.

Under november 2005 planerar Guideline att genomföra en publik nyemission på 12 MSEK och marknadsnotering av bolagets aktie. Inför nyemissionen har Guideline tillsammans med bolagets finansiella rådgivare Stockholm Corporate Finance satt samman ett konsortium bestående av en sluten krets av investerare som garanterat nyemissionen i dess helhet. Garantin övertecknades.

– Intresset för oljebranschen med underleverantörer är just nu mycket stort och Guideline är ett spännande bolag med stor potential. Därför blev garantikonsortiet snabbt kraftigt övertecknat, säger Bo Lindén, VD för Stockholm Corporate Finance.

– Det är mycket stimulerande att emissionen nu är garanterad och med det förtroende som Guideline har visats. Vi kommer nu att ha de finansiella resurser som krävs för ytterligare utveckling och anpassning till oljeborrning samt för att inleda den kommersiella fasen, säger Peter Hjorth, VD för Guideline.

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology, tel. mobil. +46-733 25 75 03 eller E-post: info@guidelinetechnology.com

Bo Lindén, VD, Stockholm Corporate Finance, tel. mobil. +46-8-440 56 50 eller E-post: bo.linden@stockholmcorp.se

Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är ett utvecklingsbolag med unik patentskyddad metod för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Guideline planerar marknadsnotering av bolagets aktie under hösten 2005 www.guidelinetechnology.se

Stockholm Corporate Finance erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag www.stockholmcorp.se

Ladda ner pdf