Postat

Nyemissionen i Precomp Solutions AB (publ) genomförd

Pressmeddelande 2008-07-21

Precomp Solutions AB (publ) har slutfört den nyemission med företräde för bolagets aktieägare som offentliggjordes den 18 juni 2008. Nyemissionen tillför bolaget ca 16,2 MSEK före emissionskostnader.

Precomp Solutions har under perioden 1-14 juli 2008 genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till ca 80 procent med företrädesrätt och ca 4 procent utan företrädesrätt. Resterande del av emissionen, motsvarande ca 16 procent, har tecknats genom emissionsgaranti. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför Precomp Solutions ca 16,2 MSEK före emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 16 203 305 st och aktiekapitalet med 15 393 140 SEK. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Precomp Solutions till 27 005 508 aktier och aktiekapitalet till 25 681 140 SEK.

Stockholm Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare till Precomp Solutions i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Precomp Solutions AB (publ) Lars-Olof Bergsten, VD och koncernchef Tel: 0321-530 800

Bolagets Certified Adviser på First North är Remium AB.

 

2008-07-21-Företrädsemissionen i Precomp Solutions genomförd – Ladda ner pdf