Postat

Oasmia Pharmaceutical ingår samarbetsavtal för cancerprojekt

Oasmia Pharmaceutical och Karo Pharma har gjort en överenskommelse avseende Karo Pharmas cancerprojekt KB9520 som har visat goda effekter i prekliniska modeller för ett flertal cancerformer.

Oasmia förvärvar projektet och förstärker sin projektportfölj inom cancerområdet som är bolagets fokus. Oasmia betalar en ”down-payment” i form av 3 080 000 nyemitterade aktier motsvarande ett värde av 25 MSEK. Oasmia betalar vidare Karo Pharma 20% av Oasmias alla framtida intäkter som kan komma att genereras från projektet.

Oasmia kommer bedriva det fortsatta utvecklingsarbetet och svara för projektets kostnader.

”En mycket bra industriell lösning där företagen kan koncentrera sig på respektive område. Oasmia som har flera cancerprojekt i både tidig och sen fas stärker sin redan unika forskningsportfölj. Samarbetet genom en sund uppdelning av fokus blir riktigt bra och jag engagerar mig personligen i att det ska bli en lyckad affär för båda företagen.” säger Anders Lönner, styrelseordförande i Karo Pharma.

”Detta är ett mycket spännande förvärv för Oasmia då projektet kommer att komplettera bolagets nuvarande produktportfölj med nya innovativa kandidater inom vårt fokusområde. En förutsättning för affären från vår sida har varit att få del av Anders Lönners helt unika track record att utveckla företag och affärserfarenhet internationellt. Då vi närmar oss flera nyregistreringar av nya läkemedel kommer hans stöd vara mycket värdefullt. Anders Lönner föreslås därför ingå i bolagets styrelse och kommer att föreslås bli styrelseordförande vid en extra bolagsstämma.” säger Julian Aleksov, huvudägare i Oasmia Pharmaceutical.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har varit rådgivare till Oasmia i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: + 46 8 440 56 40
E-post:Peter.enstrom@stockholmcorp.se

Julian Aleksov, Styrelseordförande Oasmia
Tel: +46 18 50 54 40
E-post: julian.aleksov@oasmia.com

Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.