Postat

Oljebolaget Maha Energy genomför en private placement om 10 MUSD, cirka 65 MSEK

Oljebolaget Maha Energy Inc har genomfört en riktad emission om 10 miljoner USD, cirka 65 MSEK, till kvalificerade internationella och svenska privatpersoner. Kapitalet kommer huvudsakligen att användas till att öka produktionen i befintliga oljetillgångar.

Maha Energy är ett kanadensiskt olje- och gasbolag som fokuserar på att tillämpa cutting edge-teknologi för att utvinna olja i bortglömda och misskötta oljefält. Företaget grundades av Jonas Lindvall och Ronald Panchuk. Jonas Lindvall är petroleumingenjör med mer än 20 års erfarenhet av borrning efter olja och naturgas i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien. Han startade sin karriär på Lundin Oil och har varit anställd på Shell Petroleum i Oman, samt Talisman Energy i Malaysia. Jonas Lindvall har även haft en avgörande roll för Tethys Oils framgångar i Oman och har haft ledande positioner i bolaget, bland annat VD för dotterbolaget i Oman och styrelseledamot i moderbolaget Tethys Oil AB (publ) under fyra år. Ronald Panchuk är jurist och har mer än 30 års internationell erfarenhet, främst från Mellanöstern, inom olje- och gasindustrin.

Mahas nuvarande produktionsområde utgörs av LAK Ranch i Wyoming, USA. Kvalificerade uppskattningar har gjorts av RPS Knowledge Reservoir i Houston, Texas, som uppskattar att det finns 44 – 87 miljoner fat olja baserat på enbart en viss del av området. Förutom produktionen på LAK Ranch för Maha långt gångna förhandlingar om ett större projekt i Oman. I tillägg till det utvärderas ett antal andra möjligheter, exempelvis i Sydamerika och Kanada. Teknologin som används på LAK Ranch kan tillämpas på andra oljefält med tekniska utmaningar där det krävs väsentlig kunskap och erfarenhet för att utvinna fältet effektivt.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare i samband med transaktionen. www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om MAHA Inc
Maha Energy är ett kanadensiskt olja- och gas bolag som fokuserar på att tillämpa cutting edge-teknologi för att utvinna olja. Maha Energys nuvarande produktionsområde utgörs av LAK Ranch i Wyoming.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se