Postat

Oniva Online Group Europes riktade nyemission fulltecknad

Som kommunicerades genom pressmeddelande den 6 november 2013 fattade styrelsen den 5 november 2013 bland annat beslut om en riktad nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Den riktade emissionen har blivit fulltecknad och styrelsen har den 18 november 2013 fattat beslut om tilldelning av aktier till sju stycken kvalificerade investerare.

Förutsatt att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut vid extra bolagsstämma den 22 november 2013 kommer den riktade emissionen medföra att bolagets aktiekapital ökar med 857 143 kronor och 50 öre genom emission av 571 429 nya aktier. Teckningskursen är 35 kronor per ny aktie.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB
070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Om Online Group
Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se