Postat

Otto Rydbeck blir ny VD för Stockholm Corporate Finance

Peter Enström lämnade på gårdagens bolagsstämma efter tio år uppdraget som VD på Stockholm Corporate Finance (SCF) och efterträds av Otto Rydbeck. Otto Rydbeck har arbetat på SCF sedan 2007 och varit bolagets vice VD de senaste fem åren. Han är 39 år och industriell ekonom från Lunds Tekniska Högskola. På stämman valdes Peter Enström till ordförande efter Erik Nerep som avböjt omval.

”Under mina år som VD har bolagsgruppen som helhet utvecklats framgångsrikt. SCF har genomfört fler än 160 transaktioner med fokus på kapitalanskaffning för noterade small- och midcapbolag, med tillfredsställande resultat. SCF är dotterbolag till Stockholm Financial Management Holding där även Stockholm Real Estate Förvaltning ingår som också haft en gynnsam och stark utveckling de senaste åren. Efter tio år har det nu blivit ett naturligt steg att växla det operativa ansvaret i SCF till en yngre kompetent medarbetare att föra bolaget till nya nivåer”, säger Peter Enström.

”Jag har arbetat hos SCF i drygt tio år och har fått chansen att delta i utvecklingen av en allt starkare plattform för kvalificerad finansiell rådgivning till små och medelstora bolag avseende kapitalanskaffning, IPO och M&A. Vi är ett ungt och expansivt företag med ett bra track record ur såväl ett uppdragsgivar- som investerarperspektiv och tillsammans med mina skickliga medarbetare ser jag goda möjligheter att fortsätta utmana på finansmarknaden och vidareutveckla bolaget”, säger Otto Rydbeck.

För mer information kontakta:
Otto Rydbeck, VD, tel 070 878 48 70, otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Peter Enström, tel 070 574 99 82, peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se