Postat

Otto Rydbeck ny vice VD i Stockholm Corporate Finance

Otto Rydbeck har utsetts till ny vice verkställande direktör i Stockholm Corporate Finance med början den 1 oktober 2013.

Otto Rydbeck började arbeta på Stockholm Corporate Finance 2007 och varit ansvarig för projektledning av ett stort antal transaktioner såsom publika och privata kapitalanskaffningar såväl som M&A-transaktioner, publika uppköpserbjudanden och företagsvärderingar.

Otto Rydbeck, född 1979, civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola inom Industriell Ekonomi.

Peter Enström
Verkställande direktör

 

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08- 440 56 58, peter.enstrom@stockholmcorp.se
Otto Rydbeck, Vice Verkställande direktör, 08- 440 56 56, otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se