Postat

Pågående nyemission i Doxa AB

PRESSMEDDELANDE DEN 24 JUNI 2011

Doxa har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen. Sista dag för teckning är fredagen den 1 juli (tidigare fredagen den 24 juni).

Frågor om teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB, telefon 08-506 517 95 eller av Doxa AB, telefon 018-478 20 00.

För ytterligare information om Doxa kontakta:

Fredrik Alpsten, VD för Doxa AB: 018-478 20 60 eller mobil 070-667 31 06.

Om Doxa

Doxa, världsledande inom bioaktiva keramer, är ett svenskt dentalbolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer biokeramiska dentalprodukter. Ceramir Crown & Bridge, som är ett dentalcement avsett för konventionell protetik, är bolagets första produkt. Den marknadsförs och säljs globalt (exkluderat Sverige) av Henry Schein Inc., världens största distributör av dentalprodukter. I Sverige säljs produkten av AB Nordenta, en av Sveriges ledande dentala distributörer. Doxas största aktieägare är majoritetsägaren SLS Invest AB, Omega Fund, BGA Capital AB, Länsförsäkringsbolagen samt bolagets grundare professor Leif Hermansson. Det finns ytterligare cirka 1 300 aktieägare. För mer information se: www.doxa.se och www.ceramir.se

Doxa AB (publ) Axel Johanssons gata 4-6 SE-754 50 UPPSALA Sweden Tel: +46 (0)18 478 20 00 Fax: +46 (0) 18 478 20 01 e-mail: info@doxa.se www.doxa.se Reg. No. 556301-7481

 

2011-06-28-Doxa förlänger teckningstiden till 1 juli – Ladda ner pdf