Postat

Pegroco ledande investerare i riktad emission i Mantex

Pegroco blir ny huvudägare i mätteknikbolaget Mantex AB genom att investera 10 MSEK av cirka 14 MSEK i en riktad nyemission.

Mantex utvecklar, tillverkar och säljer mätutrustning baserad på sin patenterade teknik för att med hjälp av röntgen analysera kvaliteten av organiska materialflöden i realtid. Analysen möjliggör feed-forwardbaserad optimerad styrning av produktionsprocesser som kan skapa stora produktivitetsvinster. Företaget, som har sitt säte i Kista, grundades 2007 och har 13 anställda.

Företaget fokuserar för närvarande på två stora applikationsområden inom processindustri; pappers- och massabruk och bioenergianläggningar. Mantex produkter har under flera år pilottestats hos internationellt ledande aktörer inom dessa industrier. Genom att kunna mäta kvaliteten på inkommande biomaterial, såsom träflis, har Mantex produkter visat sig möjliggöra betydande kostnadsbesparingar. Pegrocos bedömning är att Mantex nu är moget för expansion.

”Mantex står nu inför en kommersialiseringsfas efter många års forskning och utveckling. Vi har nu även en längre tids ackumulerad erfarenhet från framgångsrika fullskaliga installationer i verklig drift. Totalt har mer än 120 Mkr investerats i bolaget vilket har skapat en avsevärd kunskapsbas hos våra medarbetare, både vad gäller våra produkter och vårt applikationskunnande. Den driftsdata som vi nu har byggt upp har övertygat både våra kunder och oss själva om att vi har ett mycket starkt affärserbjudande. Det är därför affärsmässigt rätt att Pegroco nu kommer in som huvudägare eftersom Pegroco har en lång erfarenhet att utveckla industriella verksamheter i expansionsskedet”, säger Erik Odén som är VD för Mantex.

”Vi har följt Mantex sedan mitten av 2015 och successivt blivit allt mer övertygade om att här finns en verksamhet med stor potential. Vi tror bolaget kan bli en världsledande aktör inom industrier där produktivitetsförbättringar är en avgörande faktor för bolagens konkurrensförmåga”, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: + 46 (0) 440 56 47
E-mail: peter.enstrom@stockholmcorp.se
Erik Odén, VDMantex
Tel: +46 (0) 76 786 66 06
E-mail: erik.oden@mantex.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se