Postat

Plotagon har genomfört en riktad emission om 23 MSEK för att accelerera den internationella lanseringen av bolagets egenutvecklade app

Plotagon (“Bolaget”) har genomfört en riktad emission som tillfört Bolaget 23 MSEK. Emissionen tecknades av kvalificerade internationella och svenska investerare. Kapitalet kommer dels att användas till fortsatt utveckling och dels att accelerera den internationella lanseringen av Plotagons app. Bolaget kommer fokusera på att etablera appen på globala marknader samt att skapa uppmärksamhet via marknadsföringsaktiviteter och strategiska partnerskap.

Plotagon har utvecklat en ny typ av app där vem som helst kan skapa och dela sina berättelser som 3D-animerade videor. Användarna kan skapa sina egna karaktärer och inkludera dem i sina filmer. Hittills har Plotagons Community haft fler än 500,000 videovisningar.

Plotagon har startat ett samarbete med ett av världens största spelföretag, Dead Trigger 2 by Madfinger Games, för att ge storytelling-makt åt sina spelare. Detta möjliggör att fans från både Plotagon och Dead Trigger 2, genom ljudeffekter, rörelser och musik, kan göra film med sina zombies. Madfinger har cirka 20 miljoner månatliga användare.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare i samband med transaktionen. www.stockholmcorp.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Karin Wahlström, Chief Marketing Officer (CMO), Plotagon
Tel: +46 (0) 725 88 78 00
Email: Karin.wahlstrom@plotagon.com

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: 08 440 56 47
Email: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Plotagon
Plotagon är en nyskapande app som ger människor möjlighet att skapa och dela berättelser genom 3D animerade videor. Applikationen lanserades i juli 2014 och är tillgänglig på iPhone, iPad, Mac och PC. Plotagon har ett användarvänligt gränssnitt där användaren väljer karaktärer och scener, skriver sin berättelse i form av en dialog och lägger till interaktioner, ljudeffekter och musik. Därefter trycker användaren på play och videon animeras automatiskt, helt utan att användaren behöver ha någon kunskap om animation. Bakom ridån tar Plotagon hand om ljussättning, kameravinklar, animation, läppsync och redigering. Användarna behöver bara fokusera på att berätta sina historier. För mer information besök www.plotagon.com.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se