Postat

Professor Magnus Ericsson gästar Stockholm Corporate Finance Råvarudag den 7 september 2011 på Operaterassen i Stockholm


Professor Magnus Ericsson, Luleå Universitet, är VD för analys- och konsultföretaget Raw Materials Group. Magnus har lång bakgrund inom gruvindustrin och är expert inom råvarubranschen med ett brett internationellt kontaktnät. Raw Materials Group har byggt upp en omfattande databas över gruvor och malmprospektering i världen.
Kina är och kommer bli en ännu större råvarunation där beroende av import av viktiga metallråvaror ökar snabbt. Fram till 2020 förväntas Kina investera drygt 100 miljarder dollar för att skaffa sig inflytande i gruvor utomlands. Expansionen i Afrika har bl a inneburit kulturkrockar och kinesiska bolag har hamnat på kollisionskurs med politiker och befolkning.
Professor Magnus Ericsson kommer att hålla en presentation med temat Kina – ”vän eller fiende i jakten på råvaror”.

Program:

07:45 – Kaffe/Fralla 12:15 – Lunch/Vattenfall, Claes Hedenström
08:00 – Shelton Petroleum, Robert Karlsson 12:45 – Drillcon, Mikael Berglund
08:30 – Tethys Oil, Magnus Nordin 13:15 – Trigon Agri, Ulo Adamson
09:00 – Metallvärden, Björn Grufman 13:45 – Beowulf Mining, Clive Sinclair-Poulton
09:30 – Botnia Exploration, Bengt Ljung 14:15 – Kaffe
10:00 – Kaffe 14:30 – Nordic Iron Ore, Christer Lindqvist
10:15 – Arctic Gold, Lars-Åke Claesson 15:00 – Dannemora Mineral, Staffan Bennerdt
10:45 – Sotkamo Silver, Timo Lindborg 15:30 – Northland Resources, Karl-Axel Waplan
11:15 – Endomines 16:00 – Raw Materials Group, Magnus Ericsson
11:45 – Lappland Goldminers, Anders Haker 16:30 – Mingel/Vin

 

OSA via www.financialhearings.com alternativt via mail till hearings@financialhearings.com

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 08-440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

2011-08-29-Professor Magnus Ericsson gästar Stockholm Corporate Finance Råvarudag – Ladda ner pdf