Postat

Program Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag 7 mars 2012

Pressmeddelande den 20 februari 2012

Program Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag 7 mars 2012

 

Stockholm Corporate Finance har i samarbete med Financial Hearings nöjet att bjuda in till ett heldagsarrangemang med inriktning på Life Science/Healthcare. Moderator är Ingrid Stenberg, Chefredaktör på Biotech Sweden

 

Tid: 7 mars kl. 07.45 – 19.00

Plats: Operaterrassen, Stockholm

 

07:45 – Kaffe/Fralla
08:00 – Avonova, Per-Anders Gustafsson
08:30 – Global Health Partner, Per Båtelson
09:00 – Karolinska Development, Torbjörn Bjerke
09:30 – Orexo, Anders Lundström
10:00 – Kaffe
10:15 – Boule Diagnostics, Ernst Westman
10:45 – Oasmia Pharmaceutical, Julian Aleksov
11:15 – Midsona, Peter Åsberg
11:45 – Karobio, Per Bengtsson
12:15 – Lunch
12:45 – Biogaia, Peter Rothschild
13:15 – Probi, Michael Oredsson
13:45 – Ellen, Monica Wallter
14:15 – Accelerator Nordic, Andreas Bunge
14:45 – PledPharma, VP IR Erik Kinnman
15:15 – Kaffe/kaka
15:30 – Medivir, CFO Rein Piir
16:00 – Vitrolife, Thomas Axelsson
16:30 – Allenex, Anders Karlsson
17:00 – Glycorex Transplantation, Kurt Nilsson
17:30 – Moberg Derma, Peter Wolpert
18:00 – Dignitana, Martin Waleij
18:30 – Medicon Village, Mats Leifland

 

Som avslutning på dagen kommer Medicon Villages VD Mats Leifland att berätta om verksamheten. Den skapades genom att Mats Paulsson, en av Peabs grundare, gav en initial donation om 100 MSEK som möjliggjorde att AstraZenacas forskningsanläggning, med en yta om 80 000 kvm, kunde förvärvas för 450 MSEK. På mindre än ett år förenades tanken, viljan och pengarna för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv.

OSA via www.financialhearings.com alternativt via mail till hearings@financialhearings.com

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 28 M&A-rådgivare och investmentbanker i 23 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se www.m-and-a-europe.com.