Postat

Qlucore säkerställer 30 MSEK för internationell expansion

Det svenska AI-mjukvaruföretaget Qlucore AB (“Qlucore” eller “bolaget”) – med mer än 200 internationella kunder – meddelade idag att bolaget har säkrat 30 miljoner SEK före emissionskostnader i en finansieringsrunda. Kapitalet kommer huvudsakligen att användas för att påskynda försäljningsaktiviteterna och utöka utvecklingsteamet före den börsintroduktion (IPO) som är planerad att ske inom de närmaste 12 månaderna.
 
Qlucore utvecklar och säljer AI-baserad programvara som möjliggör fördjupade insikter i stora och komplexa datamängder (Big Data), resultat beräknas upp till 77 gånger snabbare än med andra lösningar och det har möjliggjort ett nytt affärsområde inom cancerdiagnostik.
Företaget har för närvarande över 200 betalande kunder, inklusive de mest kända universiteten och stora läkemedelsföretag. Företaget ser fortfarande god tillväxt i sin kärnverksamhet, men möjligheten inom cancerdiagnostik dominerar den framtida uppsidan.
 
”Vår ursprungliga produkt, Qlucore Omics Explorer, är väletablerad bland ledande universitet och läkemedelsföretag. Denna finansiering ger oss betydande ekonomiska resurser när vi nu lanserar vår banbrytande programvaruplattform för cancerdiagnostik – Qlucore Diagnostics. Qlucore Diagnostics skall bli en ledande plattform för precisionsdiagnostik för klinisk användning vid cancer.”, säger Carl-Johan Ivarsson, VD för Qlucore.

”Vi är mycket glada över att få stöd från långsiktiga investerare som gör det möjligt för oss att gå in i nästa fas av cancerdiagnostik och precisionsmedicin”, säger Pia Gideon, styrelseordförande i Qlucore.
 
Nyemissionen blev övertecknad och leddes av Eiffel Investment Group, ett franskt kapitalförvaltningsföretag med en långsiktig strategi. De andra investerarna bestod av utvalda långsiktiga strategiska institutionella och privata investerare. Dessutom deltog majoriteten av styrelsen och ledningen i den riktade placeringen. Qlucores styrelse beslutade, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 28 september 2020, om en nyemission av aktier till ett pris av 420,00 SEK per aktie.
 
”Eiffel Investment Group bidrar gärna till att finansiera den fortsatta utvecklingen av Qlucore, från en världsomspännande erkänt bioinformatik mjukvaruföretag med lösningar för precisionsdiagnostik och forskning till en plattform för precisionsdiagnostik för klinisk användning vid cancer, som ett första målområde, och en verklig möjliggörare av precisionsmedicin. Denna nya investering från Eiffel Investment Group är en bekräftelse på vår 10-åriga närvaro som investerare i den svenska Life Science-industrin, som under senare år har blivit en av de mest dynamiska i Europa. ” säger Jean-François Paumelle, partner för Eiffel Investment Group.
 
Antalet utgivna aktier vid nyemissionen uppgår till 71 420 och ökar Bolagets aktiekapital med 71 420,00 SEK till 263 271,00 SEK. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt på cirka 27 procent av aktiekapitalet och i förhållande till antalet röster i bolaget efter nyemissionen.
 

RÅDGIVARE
Stockholm Corporate Finance agerade som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl agerade som juridisk rådgivare till Qlucore i den riktade placeringen. Hagberg & Aneborn Fondkommission var emissionsinstitut.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Carl-Johan Ivarsson, VD Qlucore
Telefon: +46 46 286 3110, e-post: carl-johan.ivarsson@qlucore.com Webb: www.qlucore.com
 
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporte Finance
Telefon: +46 708 78 48 70, e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se Webb: www.stockholmcorp.se
 
Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Telefon: +46 8 528 003 99, e-post: info@fnca.se Webb: www.fnca.se

Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn
Telefon: +46 8 408 933 50, e-post: info@hagberganeborn.se Webb: www.hagberganeborn.se

OM QLUCORE AB 
Qlucore är en ledande leverantör av ny generation intuitiv bioinformatikprogramvara för forskning och precision och kompletterande diagnostik. Qlucores uppdrag är att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av innovationer inom genomik och proteomik. Detta görs genom att tillhandahålla kraftfulla visualiseringsbaserade analysdataverktyg för bioinformatik för forskning och precisionsdiagnostik. Verktygen är så enkla att använda att forskare, tekniker och läkare enkelt kan tolka och utforska sina datamängder.
Programvaran Qlucore Omics Explorer är en gör-det-själv-programvara för bioinformatik för forskning inom biovetenskap, växt- och bioteknikindustrin samt den akademiska världen. Det kraftfulla och flexibla visualiseringsbaserade analysverktyget med inbyggd kraftfull statistik ger resultat direkt.
Programvaran Qlucore Diagnostics är en plattform för multi-omics-följeslagare och precisionsdiagnostik. AI-drivna, sjukdomsspecifika maskininlärningsbaserade klassificeringsmodeller kombineras med patientvänliga visualiseringar i en lättanvänd och kostnadseffektiv mjukvarulösning som integreras med ett brett utbud av datagenererande tekniker och instrument.
Qlucore grundades 2007 av ledande forskare vid institutionerna för matematik och klinisk genetik vid Lunds universitet. Idag har Qlucore kunder i cirka 35 länder runt om i världen, med försäljningskontor i Europa och Nordamerika, och distribution i flera länder i Asien. Många av de ledande akademiska institutionerna och läkemedelsföretagen runt om i världen använder Qlucore i sin forskning.
www.qlucore.com

OM EIFFEL INVESTMENT GROUP 
Eiffel Investment Group är ett Parisbaserat kapitalförvaltningsföretag. Koncernen förvaltar nu mer än tre miljarder euro och erbjuder företag ett brett utbud av privata och börsnoterade lösningar för skuld- och aktiefinansiering. Koncernen, som har betydande kapital, har etablerat en institutionell infrastruktur och säkerställer en mycket stark intresseanpassning med fondens institutionella investerarkunder. Eiffel Investment Group är ett oberoende företag som godkänts av de franska finansiella myndigheterna och delvis ägs av dess team tillsammans med den franska entreprenören Jacques Veyrats holdingföretag Impala.
www.eiffel-ig.com

OM STOCKHOLM CORPORATE FINANCE AB 
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarbyte, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och deras ägare. Stockholm Corporate Finance är den exklusiva svenska partnern i det globala nätverket M&A Worldwide, som består av 49 M & A-rådgivare och investeringsbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag under tillsyn av Finansinspektionen (Swe: Finansinspektionen) och är medlem i branschföreningen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se