Postat

Reservera Life Science Healthcare dag den 7 mars 2012

Stockholm Corporate Finance årliga Life Science/Healthcare dag arrangeras i samarbete med Financial Hearings onsdagen den 7 mars 2012. Förra årets Life Science/Healthcare dag var en stor succé med 18 bolag närvarande som totalt motsvarade cirka 15 Miljarder kronor i marknadsvärde. Antalet åhörare uppgick till drygt 250 personer.

Datum: onsdag den 7 mars 2012

Plats: Operaterrassen, Stockholm

Om ditt bolag önskar medverka så kontakta info@stockholmcorp.se eller om du vill anmäla dig till kapitalmarknadsdagen så skicka email till hearings@financialhearings.com

Välkommen!

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 08-440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.