Postat

SAVE THE DATE: Stockholm Corporate Finance Life Science – Seminarium den 6-7 mars 2018

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financialhearings arrangera det tionde Life Science-seminariet på Operaterrassen i Stockholm den 6 och 7 mars 2018.

Datum:              6 och 7 mars 2018
Tid:                    Kl. 08.00-12.00
Plats:                 Operaterrassen, Stockholm

Life Science-seminariet 2017 var en stor succé med 16 bolag som presenterades och antalet åhörare uppgick till drygt 400 personer. Moderator under dagen var ekonomijournalist Lars Frick.

De bolag som presenterade sig var;
Addlife, Bactiguard, Camurus, Dignitana US Inc, Hansa Medical, InDex Pharma, IRLAB, Karolinska Development, Medcap, Medivir, Moberg Pharma, Oasmia Pharmaceutical, Orexo, Redwood Pharma, Scibase och WntResearch. Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

Vänligen notera 6 och 7 mars i kalendern. Vi återkommer i god tid med detaljerad information om eventet.

Kontakt info@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se