Postat

SAVE THE DATE Stockholm Corporate Finance 12e Life Science-seminarium

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financial Hearings arrangera det 12e Life Science-seminariet på Berns i Stockholm.

Datum:       11 och 12 mars 2020
Tid:             Kl. 08.00-12.00
Plats:          Berns, Stockholm

Life Science-seminariet 2019 var fullsatt med mer än 400 personer som tog del av 16 börsnoterade bolags presentationer som också sändes i realtid via webben. De noterade bolagen hade ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 20 miljarder kronor. Investerarintresset för Life Science-sektorn fortsätter att öka både bland institutioner, kapitalförvaltare och privata investerare.

De bolag som presenterade sig var; Arcoma, BioServo, Calliditas, Combigene, IRRAS, Medivir, MedCap, Neurovive, Oasmia, Oncopeptides, Orexo, Q-Linea, Sedana Medical, Stille, Vicore Pharma och Vibrosense Dynamics. Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

Vill du närvara på Life Science-dagarna så klicka på anmälningslänken nedan; https://www.lyyti.fi/reg/SCF_Life_Science_Seminar_2020

Vänligen notera den 11 och 12 mars i kalendern. Vi återkommer i god tid med detaljerad information om seminariet.

Kontakt info@stockholmcorp.se

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se