Postat

SAVE THE DATE;  Stockholm Corporate Finance Life Science-seminarium 2021

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financial Hearings arrangera det 13e Life Science-seminariet digitalt via livestream på webb.
 
Datum:              23 och 24 mars 2021
Tid:                    Kl. 08.00-12.00
Plats:                 Digitalt format
 
Life Science-seminariet 2020 var fullsatt med mer än 400 personer som tog del av 15 börsnoterade bolags presentationer. De noterade bolagen hade ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 19 miljarder kronor. Investerarintresset för Life Science-sektorn fortsätter att öka både bland institutioner, kapitalförvaltare och privata investerare.
 
De bolag som presenterade sig var; Arcoma, Asarina Pharma, BioArctic, BoneSupport Calmark, Diamyd Medical, Doxa, Izafe, NeuroVive Pharmaceuticals, NextCell Pharma, Oncopeptides, Orexo, Q-linea, QuiaPEG Pharmaceuticals, VibroSense Dynamics.
 
Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se
 
Vänligen notera 23 och 24 mars 2021 i kalendern. Vi återkommer i god tid med detaljerad information om eventet.

Kontakt info@stockholmcorp.se

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 48 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se