Postat

SAVE THE DATE   Stockholm Corporate Finance 15e kapitalmarknadsdagar Life Science 2023

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financial Hearings arrangera de 15e kapitalmarknadsdagarna Life Science på IVA i Stockholm.
 
Datum:              8 och 9 mars 2023
Tid:                    08.00-12.00
Plats:                 IVA, Wallenbergssalen, Stockholm
 
Intresset var stort för Stockholm Corporate Finance Life Science-dagar 2022 som genomfördes för fjortonde året i rad den 8 och 9 mars 2022 på IVA konferenscenter i Stockholm och kunde också ses i realtid digitalt. Moderator var Charlotte Stjerngren, Partner Cord Communication. De noterade bolagen sammanlagda marknadsvärde uppgick till cirka 10 miljarder kronor med cirka 76 000 aktieägare.
 
De bolag som presenterade sig var;
AcuCort, Calliditas, Calmark Sweden, Dicot, Dignitana, Gpx Medical, Hamlet Pharma, ImagineCare, Kancera, Kontigo Care, Lipigon, Medfield Diagnostics, Moberg Pharma, Orexo, Qlinea och Qlucore.
 
Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se
 
Vänligen notera den 8 och 9 mars 2023 i kalendern. Vi återkommer i god tid med detaljerad information om eventet.
 
Kontakt info@stockholmcorp.se

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se