Postat

SeaNet genomför nyemission och listas på First North

Pressmeddelande Stockholm 11 maj 2007

SeaNet, SeaNet Maritime Communications AB (publ), installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. SeaNet genomför en nyemission och ägarspridning till allmänheten. Första handelsdag på First North beräknas till slutet av juni.

SeaNet genomför nyemission och listning i syfte att finansiera fortsatt tillväxt och för att skapa en likvid aktie. Allmänheten erbjuds att teckna nyemitterade aktier. I samband med erbjudandet har Stockholm Corporate Finance varit finansiell rådgivare till SeaNet och kommer även att vara bolagets Certified Adviser på First North.

SeaNet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Parallellt utvecklar SeaNet en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner med hög teknikhöjd. SeaNet har det senaste året tecknat kontrakt med ett antal rederier för installation och driftssättning av mobiltelefoni.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 14 maj – 31 maj 2007 Pris per aktie: 6,25 SEK Poster: 1 000 aktier ( 6 250 SEK per post ) Erbjudandet omfattar: 3 000 000 aktier Första handelsdag beräknas inträda i slutet av juni

Anmälningssedlar och prospekt kan laddas ned från SeaNet alternativt Stockholm Corporate Finance på hemsidorna: www.seanet.se eller www.stockholmcorp.se.

För ytterligare information:

Mikael Reichel, VD, SeaNet, tel. 08-54131500, alt. mobil. 0708-541792 Besök även www.seanet.se och www.stockholmcorp.se

SeaNet är en global telekomoperatör till havs. Med utgångspunkt från våra behov av god kommunikation med omvärlden, även ombord, utvecklar och levererar SeaNet bredbandslösningar och gsm-telefonisystem för passagerarfartyg och handelsflottan. SeaNets utbud är komplett från satellitantennen till driftklar kommunikation.
Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade småbolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner.

2007-05-11_SeaNets_nyemission_-_listas_på_First_North – Ladda ner pdf