Postat

SeaNets nyemission kraftigt övertecknad

Pressmeddelande Stockholm 4 juni 2007

SeaNet, SeaNet Maritime Communications AB (publ), har genomfört en nyemission om 3 000 000 aktier á 6,25 SEK. Nyemissionen övertecknades kraftigt och totalt tillförs SeaNet 18,75 MSEK före emissionskostnader. Första handelsdag på First North beräknas till slutet av juni.

SeaNet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Parallellt utvecklar SeaNet en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner med hög teknikhöjd. SeaNet har det senaste året tecknat kontrakt med ett antal rederier för installation och driftssättning av mobiltelefoni.

Syftet med SeaNets nyemission och listning är att finansiera fortsatt tillväxt och skapa en likvid aktie. I och med nyemissionen har SeaNet fått 500 nya aktieägare. Styrelseledamöter och medarbetare i ledningen för SeaNet med mer än fem procents ägande har i samband med nyemissionen undertecknat ett inlåsningsavtal med Stockholm Corporate Finance. Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till SeaNet i samband med nyemissionen och kommer även att vara bolagets Certified Adviser på First North.

– Jag är mycket tillfreds med nyemissionens utfall och att vi nu får 500 nya aktieägare i SeaNet. Emissionen ger oss den kraft vi behöver för fortsatt expension och intensifierad försäljning, säger Mikael Reichel, VD för SeaNet.

För ytterligare information:

Mikael Reichel, VD, SeaNet, tel. 08-54131500, alt. mobil. 0708-541792 Besök även www.seanet.se

SeaNet är en global telekomoperatör till havs. SeaNet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Parallellt utvecklar SeaNet en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner med hög teknikhöjd. SeaNet har det senaste året tecknat kontrakt med ett antal rederier för installation och driftssättning av mobiltelefoni.

2007-06-04-Seanets-nyemission-kraftigt-övertecknad – Ladda ner pdf