Postat

Single Technologies genomför emission om 50 miljoner kronor till sin teknikplattform inom 3-D DNA sekvensering

Stockholm, 4 december, 2020: Single Technologies med dess banbrytande teknologi för DNA sekvensering tillkännagav idag att en kraftigt övertecknad nyemission om 50 miljoner kronor från befintliga och nya aktieägare har slutförts. Bland de nya investerarna finns bl.a. Jens von Bahr, Rothesay Ltd, Carl-Henric Svanberg finansierade Cygnus Montanus Stiftelse, professor Ulf Landegren och Andreas Ehn. Kapitalet kommer att användas för att påskynda utvecklingen av bolagets 3-D sekvenserings plattform.
 
”Single Technologies siktar på att ta fram en extrem hög-kapacitets lösning för att konvertera DNA till digital data baserad på vår patenterade 3-D-sekvenseringsteknologi. Vår lösning möjliggör både NGS (next generation sequencing) och spatial sekvensering. Vi upplever redan nu en massivt ökad efterfrågan på NGS-data inom alla delar av hälso-och sjukvården, men den växer också inom andra branscher såsom datalagring, kriminalteknik och jordbruk. Efterfrågan kommer bl.a från nya ambitiösa projekt som Human Cell Atlas, där man vill sekvensera transkriptom på enskild cellsnivå och kartlägga hur olika celltyper är rumsligt organiserade i hela organ. Det blir också allt tydligare att ultrasnabb avläsning kommer att vara nyckeln till energieffektiv lagring av data i DNA-bibliotek. Inom det kliniska området kommer liquid biopsies alltmer i  allmän användning, något som vanligtvis kräver att man genomför djup sekvensering (en mycket omfattande sekvensering av provet). Finansieringen kommer att göra det möjligt för oss att slutföra automatiseringen av vår 3-D-sekvenseringsprocess, göra den mer robust och förbättra kvaliteten, både när det gäller hel-genom sekvensering och transkriptomiska applikationer. Vår ambitionen är att öppna vår första produktionsanläggning för konvertering av DNA i Stockholm 2022.” förklarar VD Johan Strömqvist.

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel 08 440 56 40  
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Johan Strömqvist, VD Single Technologies 
Tel 0735280550
johan@singletechnologies.com   

Om Single Technologies
Single Technologies grundades 2014 efter flera års forskning inom ultrakänslig bildteknik och bioteknologiska tillämpningar vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm kombinerat med FoU inom fiberoptiska gitter utvecklad av fiberoptikföretaget Proximions grundare. www.singletechnologies.com

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se