Postat

Single Technologies genomför riktad emission om 15 MSEK

Single Technologies, utvecklare av instrument och mjukvara för genomik inom life science, har genomfört en övertecknad emission om 15 miljoner kronor. JOVB Holding var huvudinvesterare och kapitalet kommer att användas för att påskynda utvecklingen av Theta, företagets DNA-sekvenseringsplattform med hög kapacitet.

Genom att överbrygga nuvarande begränsningarna för avbildning och mikrofluidik med Theta, siktar Single Technologies på att åstadkomma ett paradigmskifte inom biomolekylär analys och uppnå faktiska skalfördelar när det gäller generering av DNA-sekvenseringsdata. Detta skulle möjliggöra för life science industrin att uppnå förutsägbara och vägledande lösningar inom DNA-datagenerering och därmed realisera den verkliga potentialen för precisionsmedicin.

”Vi är mycket nöjda med det starka intresset för konvertibelemissionen och det är fantastiskt att någon som Jens Von Bahr från JOVB Holding med sitt starka renommé inom företagsutveckling investerar i vårt företag. Single Technologies lösning möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv sekvensering av DNA i olika typer av prover. Med det nya kapitalet kan vi vidareutveckla vår Theta-teknik och i och med nästa kapitalanskaffning, som planeras före sommaren, tror vi att vi har kapital för att lansera en lösning som kommer att revolutionera nästa generations sekvensering”, kommenterade Johan Strömqvist, VD Single Technologies.
 
Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information, kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 – 440 56 40, otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Johan Strömqvist, VD Single Technologies, tel 073 5280550 johan@singletechnologies.com

Om Single Technologies
Företaget grundades 2014 efter flera års forskning inom avbildning av enskilda molekyler och bioteknikapplikationer vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm i kombination med FoU inom fiberoptiska lösningar av det fiberoptiska företaget Proximions grundare. http://www.singletechnologies.com/

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se