Postat

Sömnplattformen Sleeping World har genomfört riktad nyemission om 21,5 mkr

Malmö – Sleeping World AB har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 21,5 mkr under sommaren 2018. Sleeping World grundades 2017 i Malmö och är den nya tidens digitala sömnplattform som kombinerar smart teknik och funktionella sängar. Bolaget drivs av ett erfaret team från den internationella sängindustrin med bakgrund från Carpe Diem Beds of Sweden och Hilding Anders. I ledningen ingår Jonas Nilsson, erfaren IT-konsult och entreprenör samt Jörgen Turesson, grundare för Carpe Diem Beds. Huvudägarna är Alite Labs samt ledande befattningshavare.

Syftet med nyemissionen var att stärka Bolagets finansiella ställning inför lanseringen hos en ledande svensk möbelkedja, som ägde rum i början av september 2018. Bolaget planerar att adressera den internationella marknaden med sin skalbara affärsmodell som bygger på en direktdialog med konsumenten om sömn.

Totalt emitterades 43 300 aktier till kursen 497,00 kr per aktie, varav 15 488 aktier tecknades via kvittning av brygglån som lämnades till Bolaget under våren 2018. Bolaget har därmed tillförts cirka 21,5 mkr före emissionskostnader. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 113 731 kronor, fördelat på 113 731 aktier.

”Det är glädjande att se att investerarna har förtroende för Sleeping World och vår unika plattform baserad på skalbar digital-teknologi och smarta sängar som ska optimera sömnkvaliteten. Det stora intresset bland såväl kvalificerade som privata investerare med erfarenhet från sängbranschen ser vi som ett kvitto på affärsmodellens attraktivitet”, säger Rutger Jönsson, styrelseordförande för Sleeping World AB.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge legal rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen. Aqurat Fondkommission AB var emissionsinstitut i samband med emissionen.

För mer information, kontakta:
Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40, e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Jonas Nilsson, VD, Sleeping World
Tel: +46 (0)70-968 71 55, e-post: jonas.nilsson@sleepingworld.com

Om Sleeping World AB
Sleeping World AB grundades 2017 och är en plattform för sömn och erbjuder sensorstyrd sömnanalys i kombination med högkvalitativa sängprodukter. Bolagets teknologi med en sensor som tillämpar artificiell intelligens, mäter sömnkvaliteten hos individen och tar fram förslag på förebyggande åtgärder och lösningar för bättre sömn. Bolagets säte är Malmö, alla sängar produceras på den svenska västkusten. www.sleepingworld.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se