Postat

Sotkamo Silver AB genomför riktad emission om 12 miljoner kronor

 

 

 

SOTKAMO SILVER AB, (NGM:SOSI)

Pressmeddelande 2010-12-17
Styrelsen i Sotkamo Silver AB har beslutat om en riktad emission av 20 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 9,5 % av det totala antalet aktier i bolaget.

Emissionen riktade sig till ett 20- tal externa investerare och övertecknades till teckningskursen 0,6 kronor per aktie. Emissionen tillför bolaget 12 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionen riktas framförallt till ett antal svenska och finska investerare.

Den riktade emissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman som ägde rum den 1 december 2010. Efter den riktade emissionen kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 228 301 985 aktier och aktiekapitalet 91 320 795 kronor.
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Sotkamo Silver AB i samband med transaktionen.

”Emissionen syftar till att öka takten på den pågående ”feasibility study” arbeten av Taivaljärvi Silvergruva. Detta innebär att vi nu kan genomföra de återstående arbeten redan under 2011.” säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.

Stockholm den 17 december 2010 Sotkamo Silver AB (publ) Timo Lindborg, VD
För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +358-40-5083507
Informationen är sådan som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.
Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.
Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910. ISIN- nummer för Sotkamo Silver ABs teckningsoptioner är SE0003299718
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +358 40 508 3 507.

 

2010-12-17-Sotkamo Silver genomför riktad nyemission – Ladda ner pdf