Postat

Spridningsemission i Amido listat på Spotlight – allmänheten erbjuds teckna aktier till fördelaktiga villkor

Amido är ett svenskt SaaS-bolag som säljer passersystemsadministration till några av Sveriges största fastighetsbolag. Under september i år blev Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) näst största ägare genom en riktad nyemission. Nu erbjuds allmänheten teckna aktier med 10 procent rabatt mot börskurs.
 
Intervju med Amidos vd Johnny Berlic hos Direkt Studios 
Se intervjun
 
Idag den 24 november gästar Amido den populära podcasten Börspodden. Lyssna på John och Johan när dom ställer frågor till Amidos VD Johnny Berlic (29:15) 
Lyssna på podcasten
 
Teckna aktier i erbjudandet
Teckna aktier via Nordnet Teckna
Teckna aktier via Aqurat Fondkommission Teckna
 
Om Amido
Amido är ett svenskt, renodlat mjukvarubolag som säljer mjukvara för passersystemsadministration som en tjänst. Bolaget grundades 2008 av personer med tidigare erfarenhet från passersystemsutveckling med affärsidén att ge kunder friheten att välja mellan olika nyckellösningar för sina fastigheter och kunna administrera dem från ett ställe, oavsett fabrikat på nyckellösningarna. Affärsidén resulterade i den webbaserade tjänsten Alliera, som samlar all data om användarens digitala nycklar och alla personer som har behörighet att använda dem.
 
Sedan grundandet har Bolaget växt till en marknadsledande position på den svenska marknaden med över 850 000 digitala nycklar i sina system. Huvuddelen av kundstocken består av flerbostadshusägare, kontor och allmännyttiga fastighetsbolag. Graden återkommande kunder utgjorde 99,7 procent under 2020. Årliga återkommande intäkter motsvarade 69 procent under 2020 och Amido gjorde ett positivt resultat Q3 2021. Till följd av en riktad nyemission till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB under oktober 2021 bedömer Bolaget dess likviditetssituation som god.
 
Amido kompletterar marknaden med en tjänst som möjliggör administration av passersystem av olika fabrikat genom en enda plattform. Detta tillsammans med Amidos vision om att tillhandahålla ett ekosystem för access där Bolagets digitala nyckeltjänst kompletteras av andra tjänster gör att Bolaget kontinuerligt utvecklar och marknadsför nya tjänster. Bolaget bedömer i dagsläget att den totala adresserbara marknaden för Amidos tjänster i Europa uppgår till 12.5 miljarder SEK.
 
 
Fakta om emissionen

Pris Tio (10) procents rabatt mot det volymvägda
snittpriset (VWAP) under teckningsperioden,
teckningskursen kan dock inte överstiga 11,50 SEK
eller understiga 8,00 SEK
Courtage 0 SEK
Emissionsvolym Maximalt 2 250 000 aktier
Teckningsperiod 15 – 29 november 2021
Minsta teckning 500 aktier. Därefter sker teckning i valfritt antal aktier.
Marknadsplats Spotlight Stock Market
Kortnamn för aktien AMIDO
Preliminär första dag för handel med nya aktier den 2 december 2021
Bolagets hemsida amido.se

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se