Postat

Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör prospekt

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 22 maj 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 13 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 48,5 miljoner SEK före emissionskostnader, plus eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner under mars-april 2021 om högst 24,3 miljoner SEK.
 
Baserat på de framsteg Sprint Bioscience har gjort avseende ingångna licensavtal genomför Bolaget nu Företrädesemissionen för att i) vidareutveckla den befintliga projektportföljen, ii) rörelsekapitalförstärkning och iii) initiera nya projekt.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tidplan för Företrädesemissionen:
Avstämningsdag:                 29 maj 2020
Teckningsperiod:                 2 juni – 16 juni 2020
Handel i uniträtter:               2 juni – 12 juni 2020
Offentliggörande av utfall:    Omkring 22 juni 2020
 
Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets, emissionsinstitutets samt Stockholm Corporate Finance respektive hemsidor; www.sprintbioscience.comwww.hagberganeborn.se respektive www.stockholmcorp.se.
 

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Sprint Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
tel: 08-411 44 55, e-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com
www.sprintbioscience.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, tel: 08-528 003 99, e-post: info@fnca.se www.fnca.se

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se