Postat

Sprint Bioscience AB (publ) tar upp en lånefinansiering om 10 miljoner kronor

Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) har tagit upp en lånefinansiering om 10 miljoner kronor för att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov.
 
Syftet med upptagandet av lånet är att hantera dels bolagets rörelsekapitalbehov och även för att hantera variationerna i likviditetsflöde, som hör samman med bolagets affärsmodell.
Lånen tas upp från ett konsortium bestående av en grupp av kvalificerade investerare och uppgår totalt till 10 miljoner kronor. Lånen löper med en ränta om 1,5 procent per månad och förfaller till betalning den 11 mars 2021 samt har en startavgift om två (2) procent av respektive lån. Långivarna har möjlighet att under november 2020 eller vid lånens förfallodatum den 11 mars 2021 konvertera lånen till aktier i Bolaget genom riktade nyemissioner till en teckningskurs per aktie som motsvarar 10 procents rabatt gentemot föregående tio dagars volymvägda genomsnittliga betalkurs för Bolagets aktie.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Sprint Bioscience i samband med lånet.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel: 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Jessica Martinsson, VD Sprint Bioscience, tel: 08 411 44 55 jessica.martinsson@sprintbioscience.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
tel: 08-528 003 99, e-post: info@fnca.se
www.fnca.se

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se