Postat

SRAB finansierar nybyggd kemikalietanker genom riktad emission av preferensaktier med 9% kupong.

SRAB Shipping AB (publ)

NGM:SRAB B Pressmeddelande 2006-09-07

SRAB Shipping AB (publ), noterat på NGM Equity-listan, har fattat beslut att via dotterbolag genomföra en riktad emission till en begränsad krets investerare.

Syftet med den riktade nyemissionen är att kostnadseffektivt och flexibelt erhålla finansiella resurser för förvärvet av den första av två nybyggda kemikalietankers om 7 000 dwt. Därutöver har SRAB option på en tredje kemikalietanker av samma storlek. Fartyget är sysselsatt på ett femårigt timecharter-kontrakt.

Emissionen omfattar 900 preferensaktier till en kurs om 45 000 kronor i poster om minimum 450 000 kr. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 40,5 Mkr. Preferensaktien ger en årlig utdelning om 9% och betalas ut halvårsvis.

Styrelsen i SRAB Shipping AB (publ) kallar till extra bolagsstämma torsdagen den 21 september kl. 14.00, i bolagets lokaler, Hus E, Frihamnen, Stockholm, se bifogad kallelse.

Stockholm Corporate Finance är finansiella rådgivare till SRAB i samband med nyemissionen.

För mer information kontakta;

 

rolf.hollmen@srab.se

www.srab.se

 

Harry Nudel, Senior Partner, Stockholm Corporate Finance, tel 08- 440 56 52, 0706 73 73 00

harry.nudel@stockholmcorp.se

 

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen

 

SRAB Shipping AB (publ) ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framförallt inom Öster- och Nordsjöområdet. www.srab.se

 

Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag och dess ägare. www.stockholmcorp.se

 

SRAB Shipping AB (publ)
Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 E-mail info@srab.se
 
Ladda ner pdf