Postat

SRAB förvärvar en tredje nybyggd produkt/kemikalietanker

PRESSMEDDELANDE

SRAB Shipping AB har beslutat att utnyttja sin option att förvärva ytterligare ett fartyg i en serie av tre produkt/kemikalietankers om 7 000 dwt med isklass 1A. Fartygen byggs på ett turkiskt varv. SRAB erhöll sin option att förvärva ytterligare ett fartyg till fast pris i samband med att kontrakt för leverans av två fartyg tecknades i januari 2006. Det totala värdet för förvärvet av denna fartygsserie uppgår till närmare 500 miljoner SEK.

Det första fartyget i serien levererades i december 2006, det andra beräknas att levereras i maj/juni 2007 och optionsfartyget beräknas vara klart för leverans i september/oktober 2007.

De två första fartygen är sysselsatta på femåriga timecharter-kontrakt för Pakri Tankers OÜ i Estland och för närvarande pågår förhandlingar med ett antal intressenter beträffande sysselsättningen för det tredje fartyget.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD Rolf Hollmén på telefon +46 8 534 899 00, eller via e-post: rolf.hollmen@srab.se.

Stockholm den 19 januari 2007 SRAB SHIPPING AB (publ) Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ) ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framförallt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRAB är listat på First North www.srab.se.

SRAB Shipping AB (publ)

Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 E-mail info@srab.se

2007-01-19_SRAB_förvärvar_en_tredje kemtanker – Ladda ner pdf