Postat

SRAB – Godkänner optionsprogram

PRESSMEDDELANDE – BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Onsdagen den 7 februari 2007 hade SRAB Shipping AB (publ) extra bolagsstämma och följande beslut fattades:
Bolagsstämman fattade, med erforderlig majoritet som i denna fråga bör vara minst 9/10 av representerade röster, beslut om att godkänna styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
Optionsprogrammet, som initierats av styrelsen och utformats av Stockholm Corporate Finance AB, riktar sig i första hand till bolagets verkställande direktör men även till anställda samt styrelsens ledamöter.

Stockholm den 8 februari 2007
SRAB SHIPPING AB (publ)
Styrelsen

2007-02-07_SRAB_godkänner_optionsprogram – Ladda ner pdf