Postat

SRAB noteras på First North

Pressmeddelande

SRAB noteras på First North idag den 14 december 2006

SRAB Shipping AB (publ) kommer idag den 14 december 2006 att handlas på First North som är en del av Nordiska Börsen OMX.

Stockholm Corporate Finance är Certified Adviser för SRAB på First North. Listningsnamn: SRAB Shipping AB Kortnamn: SRAB B ISIN-nummer: SE0000384372

Handelspost: 2000 Lista: First North Första handelsdag: 2006-12-14 Certified Adviser: Stockholm Corporate Finance Orderbook ID: 37730

Stockholm den 14 december 2006

Stockholm Corporate Finance AB

För mer information vänligen kontakta;

Harry Nudel, Senior Partner, Stockholm Corporate Finance tel 08 – 440 56 52, 070 – 673 73 00, harry.nudel@stockholmcorp.se

Rolf Hollmén, VD, SRAB Shipping tel 08 – 534 899 00 rolf.hollmen@srab.se

Stockholm Corporate Finance AB erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag samt dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och godkänd av Stockholmsbörsen som Certified Adviser för marknadsplatsen First North som är en del av den nordiska börsen OMX. www.stockholmcorp.se

SRAB ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framförallt inom Öster- och Nordsjöområdet. www.srab.se

2006-12-14_SRAB_noteras_på_First_North – Ladda ner pdf