Postat

SRAB Shipping genomför en riktad nyemission

Pressmeddelande

Stockholm den 8 januari 2008

SRAB Shipping ABs (publ) styrelse har idag fattat beslut att genomföra en riktad nyemission om 10 000 000 B-aktier. Aktierna har placerats till en begränsad krets professionella investerare till en kurs om 2,50 SEK per aktie. Emissionen tillför bolaget totalt 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader. SRABs styrelse har fattat beslutet om nyemissionen med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 26 april 2007. Emissionen skall ses som ett led i finansieringen av de tre nya kemikalietankers på 8.400 dwt som SRAB i november 2007 beställt från Eregli Shipyard i Turkiet.

Efter den nu genomförda nyemissionen kommer det totala antalet aktier uppgå till 34 598 420 aktier varav 4 657 300 A-aktier och 29 941 120 B-aktier. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna 28,9 procent av kapitalet och 13,1 procent av rösterna i SRAB.

”Det är med stor glädje jag hälsar de nya aktieägarna välkomna. En av de nya större ägarna är Brøvigtank AS i Norge som är ett familjeägt rederi med lång erfarenhet inom shipping. Emissionen ger oss förutsättningar att genomföra SRABs strategiförändring att erbjuda marknaden moderna fartyg som uppfyller högt ställda miljö- och säkerhetskrav för transporter inom Östersjöregionen” säger SRABs VD Rolf Hollmén.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiella rådgivare till SRAB i samband med emissionen. Stockholm den 8 januari 2008 Styrelsen

För mer information kontakta; Rolf Hollmén, VD SRAB Shipping AB, tel 08 – 534 899 00, 0709 – 57 48 54, rolf.hollmen@srab.se

SRAB Shipping AB (publ) ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framförallt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRAB är listat på First North. www.srab.se

Certified Adviser för SRAB Shipping AB (publ) är Stockholm Corporate Finance AB. www.stockholmcorp.se

 

SRAB Shipping AB (publ)
Box 27233,
SE-102 53 STOCKHOLM
Tel +46-8-534 899 00,
Fax +46-8-534 899 01
www.srab.se
 
Stockholm Corporate Finance AB,
Bo Hansson, VD, telefon 08-440 56 58, e-post bo.hansson@stockholmcorp.se
Nybrogatan 11, SE-114 39 Stockholm,
Telefon +46 8 440 56 40,
Fax +46 8 440 56 41
info@stockholmcorp.se
www.stockholmcorp.se

2008-01-10-SRAB-Shipping-genomfor-en-riktad-nyemission – Ladda ner pdf