Postat

SRABs emission av preferensaktier i dotterbolag övertecknades

SRAB Shipping AB (publ)

First North: SRAB B

SRAB Shipping AB (publ), noterat på OMX First North har, har via dotterbolaget SRAB Kemtank 3 AB, genomfört en riktad nyemission av preferensaktier till en begränsad krets professionella investerare. Teckningsperioden för nyemissionen löpte ut fredagen den 29 februari och emissionen övertecknades. SRAB Kemtank 3 AB tillförs genom emissionen 54 Mkr före emissionskostnader.

Syftet med emissionen är att finansiera förvärvet av det nybyggda fartyget MT Prima på 7 000 dwt med isklass 1A. Ett längre time-charter avtal har ingåtts med Preem Petroleum. Fartyget är utrustat med katalytisk avgasrening som uppfyller Preem Petroleums högt ställda krav på miljö och säkerhet. MT Prima är den sista av de tre nybyggda fartygen som SRAB under 2006 förvärvade för sammanlagt cirka 500 Mkr.

”SRAB har nu fullföljt första steget i bolagets strategi att bygga upp en modern flotta av produkt/kemikalietankers för att hantera de stadigt ökande volymerna av kemikalier och olja. Genom de framgångsrika emissionerna har förutsättningar skapats för att utveckla SRABs offensiva satsning och därigenom skapa aktieägarvärde” säger Rolf Hollmén VD SRAB.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till SRAB i samband med denna transaktion.

SRAB Shipping AB (publ) Styrelsen

För mer information kontakta;

Rolf Hollmén, VD SRAB Shipping, tel 08-534 899 00 rolf.hollmen@srab.se Harry Nudel, Senior Partner, Stockholm Corporate Finance, tel 08- 440 56 52, harry.nudel@stockholmcorp.se

SRAB Shipping AB (publ) ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framförallt inom Öster- och Nordsjöområdet. www.srab.se

Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag och dess ägare. www.stockholmcorp.se

Certified Adviser för SRAB Shipping AB (publ) är Stockholm Corporate Finance.
SRAB Shipping AB (publ)
Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 E-mail info@srab.se
 
2008-03-03-SRABs-emission-av-preferensaktier-i-dotterbolag-overtecknades – Ladda ner pdf