Postat

SRABs emission av preferensaktier om 45 MSEK övertecknades

Stockholm, 2007-09-18

Teckningsperioden för nyemissionen löpte ut fredagen den 14 september. Intresset för att delta har varit stort och emissionen övertecknades. SRAB Kemtank 2 AB har genom emissionen tillförts 45 Mkr före emissionskostnader.

”Den här emissionen är ytterligare ett steg i SRAB Shippings strategi att bygga upp en modern flotta av kemikalietankers för att hantera de stadigt ökande volymerna av kemikalier och olja som exporteras från Baltikum och Ryssland. Genom den framgångsrika emissionen skapas goda förutsättningar för att utveckla SRAB Shippings offensiva satsning och därigenom skapa aktieägarvärde” säger Rolf Hollmén VD på SRAB Shipping.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till SRAB i samband med denna transaktion.

SRAB Shipping AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta; Harry Nudel, Senior Partner, Stockholm Corporate Finance AB tel 08- 440 56 52, 0706-73 73 00 harry.nudel@stockholmcorp.se

Rolf Hollmén, VD, SRAB Shipping AB tel 08-534 899 00, 0709-57 48 54 rolf.hollmen@srab.se

Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag och dess ägare. www.stockholmcorp.se
SRAB Shipping AB (publ) ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framförallt inom Öster- och Nordsjöområdet. www.srab.se

 

2007-09-19-SRABs-emission-av-preferensaktier-om-45msek – Ladda ner pdf