Postat

Stockholm Corporate Finance 11e Life Science-seminarium

Vid Stockholm Corporate Finance (SCF) elfte Life Science-seminarium, som arrangerades den 13 och 14 mars 2019 i samarbete med Financial Hearings, var det totalt ca 400 deltagare och ett tusental som såg presentationerna i realtid via länk. Det var totalt 16 bolag som presenterades, med ett totalt marknadsvärde om cirka SEK 20 miljarder.

SCFs VD Otto Rydbeck inledde med att informera om att de närvarande 16 bolagen utgör en viktig del av den svenska Life Science-industrin. Rydbeck noterade också att vi fortsatt ser en hög aktivitet i sektorn avseende förvärv av bolag i såväl tidiga som sena skeden, och att Life Science är en sektor som växer snabbare än andra branscher, vilket är naturligt mot bakgrund av samhällsutvecklingen med både växande befolkning och ökande livslängd.

Vi på SCF ser ett ökat intresse från investerarna såsom institutioner, kapitalförvaltare och privatpersoner. SCF har rekryterat och framgångsrikt byggt ett Life Science-team med bakgrund från industrin för att möta en ökad efterfrågan på kapital från noterade Life Science bolag. Stockholm Corporate Finance har under de senaste åren framgångsrikt genomför ett stort antal transaktioner såsom företrädesemissioner, riktade emissioner och private placements.

Moderator under dagarna var journalist Linda Vikström. De bolag som presenterade sig var; Arcoma, Bioservo, Calliditas, Combigene, IRRAS, Medivir, MedCap, Neurovive, Oasmia, Oncopeptides, Orexo, Q-Linea, Sedana Medical, Stille, Vicore och Vibrosense Dynamics. Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;
Otto Rydbeck, Verkställande direktör, tel 08 440 56 40, otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se