Postat

Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar

Intresset var stort för Stockholm Corporate Finance Life Science-dagar som arrangerades för 14e året i rad i samarbete med Financial Hearings och Nyhetsbyrån Direkt den 8 och 9 mars 2022.
Det var 16 Life Science-bolag som presenterade sig med ett totalt marketcap om cirka 10 Mdr med cirka 76 000  aktieägare. Dagarna genomfördes med deltagare på IVA konferenscenter i Stockholm och kunde också ses  i realtid digitalt. Moderator var Charlotte Stjerngren, Partner Cord Communication.

Presentationerna finns tillgängliga genom att klicka på respektive bolagsnamn. 
Calliditas
Moberg Pharma
Dicot
AcuCort
Lipigon
Kancera
Orexo
Hamlet Pharma
Qlinea
Medfield Diagnostics
Gpx Medical
Qlucore
Calmark Sweden
Kontigo Care
ImagineCare
Dignitana

 

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se