Postat

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE 6E FASTIGHETSSEMINARIUM

Intresset var stort för Stockholm Corporate Finance Fastighetsseminarium som avhölls för sjätte året i rad den 10 och 11 november 2020. Det totala marknadsvärdet för de medverkande bolagen uppgick till cirka 140 miljarder kronor med totalt cirka 150 000 aktieägare. Dagarna hölls i digitalt format och sändes i realtid på webben. Moderator under dagarna var Arvid Lindqvist, Head of Research Catella Corporate Finance.

SCF VD Otto Rydbeck inledde med att informera om att det årliga fastighetsseminariet blivit ett naturligt och attraktivt tillfälle att ta del av vad som händer på fastighetsmarknaden.

Det hölls en pandeldiskussion där fastighetsprofilerna Sven Olof Johansson, grundare och VD i FastPartner, Lennart Schuss, ordförande i Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) och Lennart Sten, grundare och VD i Svenska Handelsfastigheter gav sin syn på b.la marknadsläget och diskuterade makro med fokus på räntor och skuldsättning, vilken ägarmodell som är mest framgångsrik, kassaflöden och synen på fastigheter som investering.

De bolag som presenterade sig var;
Adapteo, MaxFastigheter, Kungsleden, Nyfosa, Fastpartner, Catena, Offentliga Hus, Brinova, Trianon, Signatur Fastigheter, Samhällsbyggnadsbolaget (SBB), John Mattson, Heba, Magnolia Bostad, Besqab, Tessin.

Genom att klicka på nedanstående länkar kan ni ta del av presentationerna.

10 november
 
Inledning SCF
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-10-inledning-stockholm-corporate-finance
Adapteo
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-10-adapteo-stockholm-corporate-finance
MaxFastigheter 
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-10-maxfastigheter-stockholm-corporate-finance
Kungsleden
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-10-kungsleden-stockholm-corporate-finance
Nyfosa
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-10-nyfosa-stockholm-corporate-finance
Fastpartner
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-10-fastpartner-stockholm-corporate-finance
Catena
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-10-catena-stockholm-corporate-finance
Offentliga Hus
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-10-offentligahus-stockholm-corporate-finance
Paneldiskussion
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-10-debatt-stockholm-corporate-finance
 
11 november
 
Brinova
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-11-brinova-stockholm-corporate-finance
Trianon
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-11-trianon-stockholm-corporate-finance
Signatur Fastigheter
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-11-signatur-stockholm-corporate-finance
John Mattson
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-11-johnmattson-stockholm-corporate-finance
Heba
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-11-heba-stockholm-corporate-finance
Magnolia Bostad
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-11-magnolia-stockholm-corporate-finance
Besqab
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-11-besqab-stockholm-corporate-finance
Tessin
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-11-tessin-stockholm-corporate-finance
Samhällsbyggnadsbolaget (SBB)
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-11-samhallsbyggnadsbolaget-stockholm-corporate-finance

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40 otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 48 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se