Postat

Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter

Intresset var stort för Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag Fastigheter med mer än 300 anmälda som genomfördes för sjunde året i rad den 21 september 2021. Det totala marknadsvärdet för de 15 medverkande bolagen uppgick till cirka 175 miljarder kronor med totalt cirka 180 000 aktieägare. Kapitalmarknadsdagen genomfördes i digitalt format och sändes i realtid på webben. Moderator under dagen var Arvid Lindqvist, Head of Research Catella Corporate Finance.

Martin Wedfelt, Senior Equity Sales Associate Stockholm Corporate Finance,  inledde med att informera om att den årliga kapitalmarknadsdagen Fastigheter blivit ett attraktivt tillfälle att ta del av vad som händer på fastighetsmarknaden. Stockholm Corporate Finance har varit aktiva i fastighetssektorn och genomfört ett antal transaktioner. För mer information se www.stockholmcorp.se

Det hölls en paneldiskussion där fastighetsprofilerna Ilija Batljan, VD i Samhällsbyggnadsbolaget (SBB), Greg Dingizian, styrelseordförande i Doxa och Sven Olof Johansson, VD i FastPartner, diskuterade makro, dvs hur inflation, räntor, priset på pengar och risk kan komma att påverka fastighetssektorn i framtiden.

Paneldebatt
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – Debatt (streamfabriken.com) 

De bolag som presenterade sig var;
Amasten, Aros, Besqab, Eastnine, Fastator, Fastpartner, Fortinova, Genova, Heba, John Mattson, K-Fast, Mofast, SBB, SBS och Trianon

Genom att klicka på nedanstående länkar kan ni ta del av bolagspresentationerna.

Amasten
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – Amasten (streamfabriken.com)
Aros
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – Aros (streamfabriken.com)
Besqab
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – Besqab (streamfabriken.com)
Eastnine
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – Eastnine (streamfabriken.com)
Fastator
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – Fastator (streamfabriken.com)
Fastpartner
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – Fastpartner (streamfabriken.com)
Fortinova
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – Fortinova (streamfabriken.com)
Genova
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – Genova (streamfabriken.com)
Heba
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – Heba (streamfabriken.com)
John Mattson
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – John Mattson (streamfabriken.com)
K-Fast
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – K-Fast (streamfabriken.com)
Mofast
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – Mofast (streamfabriken.com)
SBB
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – SBB (streamfabriken.com)
SBS
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – SBS (streamfabriken.com)
Trianon
Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter, 2021 – Trianon (streamfabriken.com)

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se