Postat

Stockholm Corporate Finance 8:e kapitalmarknadsdagar Fastigheter

Intresset var stort för Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag Fastigheter som genomfördes för åttonde året i rad den 13-14 september 2022. Det totala marknadsvärdet för de 15 medverkande bolagen uppgick till cirka 97 miljarder kronor med totalt cirka 330 000 aktieägare. Kapitalmarknadsdagen genomfördes på Berns i Stockholm samt sändes i realtid på webben. Moderator under dagen var Arvid Lindqvist, Head of Research Catella.

Otto Rydbeck, VD på Stockholm Corporate Finance, inledde med att informera om att den årliga kapitalmarknadsdagen Fastigheter blivit ett attraktivt tillfälle att ta del av vad som händer på fastighetsmarknaden. Stockholm Corporate Finance är aktiva i fastighetssektorn och har under de senaste åren genomfört ett antal nyemissioner och blocktransaktioner. För mer information se www.stockholmcorp.se
 
De bolag som presenterade sig var;
Acrinova, Arlandastad Group, Catena, Doxa, Fastpartner, Fortinova Fastigheter, Heba, John Mattson, KlaraBo, Logistea, Nivika, SBB, Stendörren, Titania och Trianon
 
Genom att klicka på nedanstående länkar kan ni ta del av bolagspresentationerna.

13 september:

08:00 Arvid Lindqvist Market update
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-arvid-lindqvist-fastighetsaktier
 
08.30 Acrinova VD Ulf Wallén
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-13-acrinova
 
09.00 Doxa VD Victor Persson
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-13-doxa
 
09.30 Stendörren
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-13-stendorren
 
10.15 Logistea VD Niklas Zuckerman
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-13-logistea
 
10.45 Catena IR Eric Thysell
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-13-catena
 
11.15 Arlandastad  VD Dieter Sand
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-13-arlandastad
 
11.45 Fastpartner vVD Christopher Johansson
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-13-fastpartner
 
14 september:

08.00 Nivika VD Niclas Bergman
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-14-nivika-fastigheter
 
08.30 Titania VD Einar Janson
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-14-titania
 
09.00 John Mattson VD Per Nilsson
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-14-john-mattson
 
09.30 KlaraBo VD Andreas Morfiadakis
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-14-klarabo
 
10.15 Trianon VD Olof Andersson
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-14-trianon
 
10.45 Fortinova VD Anders Johansson
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-14-fortinova
 
11.15 Heba VD Patrik Emanuelsson
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-14-heba
 
11.45 Samhällsbyggnadsbolaget vVD Krister Karlsson
https://tv.streamfabriken.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2022-09-14-samhallsbyggnadsbolaget

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se