Postat

Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare i samband med fintech-bolaget Tessins IPO

Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare till Tessin Nordic AB (publ) i Effnetplattformen AB:s omvända förvärv av Tessin, vilket slutfördes i juni 2021. Inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market genomförde Tessin även en kapitalanskaffning om 38,5 MSEK samt en blocktrade. Bland investerarna finns bland annat Cantaloupe AB (Sinch-grundarna Björn Zethraeus, Kristian Männik, Robert Gerstmann och Henrik Sandell), Ilija Batljan och Dragfast AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
+46 (0)8 440 56 40 
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se