Postat

Stockholm Corporate Finance åttonde Life Science & Healthcare Seminar

Stockholm den 11 mars 2016

Drygt 350 personer deltog under gårdagen i Stockholm Corporate Finance åttonde kapitalmarknadsdag Life Science & Healthcare Seminare där 16 bolag presenterades motsvarande ett totalt marknadsvärde om cirka SEK 12 miljarder. Intresset för hälsa och välfärd har kraftigt utvecklats under det senaste decenniet vilket påtagligt ökat investeringsaptiten både bland institutioner, kapitalförvaltare och privata aktieinvesterare.

SCFs VD Peter Enström inledde med att informera om att de närvarande 16 bolagen utgör en viktig del av den svenska Life Science-industrin. Bl.a menade Enström att trots att många bolag är relativt små och arbetar under svåra finansiella förhållanden kan deras forskning på viktiga sätt komma att förändra många människors hälsa och vardag. ”Svensk forskning med stöd av riskkapital behövs och är en nödvändighet idag för att få en bred och livskraftig komponent i traditionell svensk Life Science industri och kunna konkurrera på den internationella marknaden med målet att bli världsledande”.

Moderator under dagen var ekonomijournalist Lars Frick. De bolag som presenterade sig var; Aptahem, Bactiguard, Boule Diagnostics, CellaVision,  GHP Specialty Care, Hansa Medical, InDex Pharmaceutical, Karolinska Development, MedCap, Medivir, Midsona, Moberg Pharma, Neurovive, Oasmia Pharmaceutical, Orexo och WntReserch
Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

Dagen avslutades av, Senior Partner Staffan Lindstrand, som berättade om venturekapital fonderna HealthCaps verksamhet.

Nästa kapitalmarknadsdag, Fastigheter, är planerad till den 21 september 2016.

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se