Postat

Stockholm Corporate Finance blir Certified Adviser för SRAB på First North

Pressmeddelande

Styrelsen i SRAB Shipping AB (publ) har beslutat att registrera bolaget på First North, som är en del av Nordiska Börsen OMX, och därmed avregistreras från NGM Equity där bolaget varit noterat sedan 1997. Övergången till First North kommer att ske under december 2006.

SRAB har valt Stockholm Corporate Finance som Certified Adviser.

”Vi välkomnar SRAB som vår första Certified Adviser-kund. Samarbetet inleddes i september i år då vi framgångsrikt var rådgivare till bolaget i samband med finansieringen av SRABs första förvärv av en nybyggd kemikalietankers genom att introducera ett nytt instrument i form av högavkastande preferensaktier om totalt 40,5 Mkr som kraftigt övertecknades” säger Harry Nudel Senior Partner Stockholm Corporate Finance.

First North är en alternativ marknadsplats som är en del av Nordiska Börsen OMX. Bolag som är listade på First North måste anlita en Certifierad Adviser. För att få tillstånd att bedriva verksamhet som Certifierad Adviser finns en mängd krav och ansvarsskyldigheter som måste vara uppfyllda. Den Certifierade Advisern är också förpliktigad att ständigt övervaka att bolaget iakttar reglerna för First North och för att rapportera eventuella avvikelser till börsen.

För mer information kontakta;

Harry Nudel, Senior Partner Stockholm Corporate Finance, tel. 08 – 440 56 52, mobil 070 – 673 73 00 harry.nudel@stockholmcorp.se

Michael Berlin, Styrelseordförande SRAB Shipping AB (publ), tel. 08 – 534 899 00, mobil 070 – 797 73 40 belmagon@swipnet.se

Stockholm Corporate Finance AB erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag samt dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och godkänd av Stockholmsbörsen som Certified Adviser för marknadsplatsen First North som är en del av den Nordiska Börsen OMX. www.stockholmcorp.se
 
SRAB Shipping AB (publ) ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framförallt inom Öster- och Nordsjöområdet. www.srab.se
 

Ladda ner pdf