Postat

Stockholm Corporate Finance blir ny Certified Adviser för Drillcon

Drillcon AB (Publ) Pressmeddelande 2007-10-01

Ny Certified Adviser för Drillcon AB (publ), listat på First North, blir från och med den 1 oktober 2007 Stockholm Corporate Finance AB.

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Geotecnia och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens totala omsättning uppgick till ca 132 Mkr under 2006 och förväntas uppgå till 260 Mkr år 2007. Drillcon listades på First North augusti 2006.

First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag och erbjuder en mängd möjligheter på den nordiska och globala finansiella marknaden. Den ger bolag ökad visibilitet och tillgänglighet till norra Europas pool av kapital, och kombinerar fördelarna att vara listad med enkelhet. First North är en del av OMX Nordiska Börs. Det innebär att företagen som är listade på First North har samma möjligheter som de stora företagen, men regelverket är mindre omfattande.

För mer information, vänligen kontakta:

Drillcon AB, Mikael Berglund, VD, telefon 0587-82 824, e-post mikael.berglund@drillcon.se www.drillcon.se

Stockholm Corporate Finance AB, Gunnar Wedfelt, Senior Partner, telefon 08-440 56 51, e-post gunnar.wedfelt@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance AB, Johan Hallberg, Director, telefon 08-440 56 56, e-post

johan.hallberg@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade småbolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se.

 

2007-10-01-SCF-blir-ny-certified-adviser-for-Drillcon – Ladda ner pdf