Postat

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE – ELFORDON IDAG OCH I FRAMTIDEN

Stockholm Corporate Finanace arrangerade en välbesökt kapitalmarknadsdag den 26 april i Stockholm med temat – Elfordon idag och i framtiden.

Stockholm Corporate Finance VD Otto Rydbeck öppnade kapitalmarknadsdagen och informerade om att hållbarhet är ett viktigt ämne för oss som vi vill lyfta fram, samt en naturlig fortsättning på Stockholm Corporate Finances fokus på noterade miljöförbättrande företag. Under 2018 arrangerades två seminarier inom sektorn energi & miljö, Energieffektivisering i fastigheter och Förnyelsebar energi. Presentationerna finns att ta del av på www.stockholmcorp.se

Kapitalmarknaden inleddes av Mattias Goldmann, en välkänd talare och driven moderator inom klimat och energi samt VD för tankesmedjan Fores som talade om hur lönsam omställningen nu är på väg att bli och vilken kamp det är mellan biltillverkarna att säkra tillgång till batterier och komponenter. 

Susanna Campbell, med lång bakgrund från private equity-investeringar och idag bl a medgrundare av stiftelsen Norrskens investeringsfond med fokus på impact tech, talade om den snabba utvecklingen inom impact-investeringar och att allt mer kapital allokeras till detta då det är ett sätt att investera i flera stora globala megatrender.

Moderator var ekonomijournalist Johan Widmark och de bolag som presenterade var; Alelion Energy Systems, Cell Impact, Impact Coatings och Northvolt. Företagens presentationer finns att ta del av genom att klicka på respektive bolagsnamn nedan.

Stockholm Corporate Finance  VD Otto Rydbeck
Fores VD Mattias Goldmann
Alelion VD Daniel Troedsson
Northvolt President Battery Systems Oscar Fors
Impact Investing Investerare Susanna Campbell
Cell Impact VD Pär Teike
Impact Coatings VD Torbjörn Sandberg, VP Sales Will Wright
Vätgas Sverige VD Björn Aronsson

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 40, e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 44länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se