Postat

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE – ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER

Intresset var stort för Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag – Energieffektivisering av fastigheter – som hölls fredagen den 30 november på IVA i Stockholm. Moderator under dagen var ekonomijournalist Johan Widmark.

Stockholm Corporate Finance VD Otto Rydbeck inledde kapitalmarknadsdagen och talade om vikten av hållbarhet samt att temat energieffektivisering är en naturlig fortsättning på Stockholm Corporate Finance events inom förnyelsebar energi. Stockholm Corporate Finance ser ett ökat intresse för sektorn från både uppdragsgivare som söker kapital och från investerare såsom institutioner, kapitalförvaltare och privata investerare.

Handelsbanken fonders portföljförvaltare Patric Lindqvist, med fokus på investeringar i företag som minskar klimatpåverkan och som via nya teknologier eller tjänster bidrar till ett bättre och hållbarare samhälle, gav en intressant makrosyn av sektorn.

Kapitalmarknadsdagen avslutades av Mattias Goldmann, en välkänd talare och driven moderator inom klimat och energi samt VD för tankesmedjan Fores. Han gjorde en presentation av vikten av hållbarhet globalt utifrån ett konsument- och politiskt perspektiv såväl som ett investeringsperspektiv.

De bolag som presenterade var; Fabege, Trianon, Instalco, Raybased och Ecoclime. Presentationerna finns att ta del av på nedanstående länkar eller www.stockholmcorp.se

https://tv.streamfabriken.com/2018-11-30-inledning-stockholm-corporate-finance

https://tv.streamfabriken.com/2018-11-30-fabege

https://tv.streamfabriken.com/2018-11-30-trianon

https://tv.streamfabriken.com/2018-11-30-instalco

https://tv.streamfabriken.com/2018-11-30-raybased

https://tv.streamfabriken.com/2018-11-30-ecoclime

https://tv.streamfabriken.com/2018-11-30-fores-key-note-speaker

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 40, e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn