Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Markus Lagerlöf

Stockholm Corporate Finance expanderar och bildar en ny rådgivningsenhet för Life Science Small Cap och rekryterar Markus Lagerlöf som Vice president med bakgrund från Pfizer, Novartis, Sandoz, GE Healthcare och GlaxoSmithKline.

Efterfrågan på kvalificerade tjänster inom Life Science har ökat kraftigt under de senaste kvartalen varför bolaget beslutat att starta en ny rådgivningsenhet, Stockholm Life Science Small Cap (SLSSC). Gruppen består av tre kvalificerade personer, Ingemar Lagerlöf, Andor Gerendas och Markus Lagerlöf som utses till VP Life Science.

Markus Lagerlöf är 41 år och civilingenjör med examen inom industriell ekonomi från Linköpings Universitet. Under många år utomlands som anställd i flera av branschens mest framträdande aktörer har Markus skaffat sig omfattande erfarenhet inom försäljning och marknadsföring samt strategi och affärsutveckling. Bland arbetsgivarna kan noteras Pfizer, Novartis, Sandoz, GE Healthcare och GlaxoSmithKline.

”Det är ett naturligt steg i vår strategi att knyta kompletterande nätverk och kompetens till oss. Rekryteringen av Markus Lagerlöf stärker vår konkurrenskraft som finansiell rådgivare inom ett snabbt växande och för oss betydelsefullt område”, säger VD Peter Enström.

Peter Enström
Verkställande direktör

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se
Markus Lagerlöf, VP Life Science, tel 0706120209    markus.lagerlof@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se