Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och flyttar till nytt kontor Linnégatan 2

 

 

 

Pressmeddelande
Stockholm den 18 februari 2010

Stockholm Corporate Finance expanderar och är i behov av större kontorsytor och konferensmöjligheter. Mot denna bakgrund flyttar Stockholm Corporate Finance verksamheten till Linnégatan 2 i Stockholm, hörnet Sturegatan/Linnégatan (Humlegården) under mars månad. Den nya lokalen löser vårt behov och ger oss goda förutsättningar för att fortsätta växa.

Vårt fräscha kontor på Nybrogatan 11 om 165 kvm ligger på sjätte våningen med takbjälkar. Kontoret har arbetsplatser för 14 personer och innehåller tre konferensutrymmen samt tillgång till stor altan. Finns intresse för denna lokal vänligen kontakta Stockholm Corporate Finance, Senior Partner, Gunnar Wedfelt, tel 08 440 56 51.

För mer information om Stockholm Corporate Finance kontakta:
Peter Enström Verkställande Direktör Stockholm Corporate Finance Tel: +46 8 440 56 47

Email: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, M&A och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

 

2011-02-23-Stockholm Corporate Finance expanderar och flyttar till nytt kontor Linnégatan 2 – Ladda ner pdf