Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Andor Gerendas

För att möta kundernas efterfrågan på kvalificerade tjänster inom finansiell rådgivning och ökat fokus på M&A har Andor Gerendas knutits till Stockholm Corporate Finance som Senior Adviser.

Andor Gerendas, född 1961, civilingenjör och civilekonom, har lång erfarenhet och brett nätverk inom svenskt näringsliv där han haft ledande befattningar. Hans tidigare anställningar har varit på Sandvik Coromant, Arthur D. Little, Enskilda Securities, Bredbandsbolaget, chef Nordea Corporate Finance Sverige, VD Vinovo AB (publ) och senast som VD för Remium.

Andor börjar den 12 december och kommer även fortsättningsvis att arbeta med externa styrelseuppdrag.

”Detta är ett led i vår strategi att knyta kompletterande nätverk och kompetens till oss. Rekryteringen av Andor Gerendas är steg i denna riktning där vi kan addera till både hans industriella- och finansiella kompetens. Vi kommer att fortsätta söka medarbetare med kompletterande nätverk och branschkompetens”, säger VD Peter Enström.

Peter Enström
Verkställande direktör

 

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande direktör, tel 0705749982. peter.enstrom@stockholmcorp.se
Andor Gerendas, Senior Adviser, tel 0709992652. andor.gerendas@stockholmcorp.se