Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Daniel Hofmann

För att möta våra kunders efterfrågan på kvalificerade tjänster inom finansiell rådgivning med fokus på kapitalanskaffning, börsnotering och M&A, har Daniel Hofmann knutits till Stockholm Corporate Finance som Senior Advisor.

Daniel Hofmann, född 1976, MBA Handelshögskolan Stockholm, har lång erfarenhet som finansiell rådgivare med ett brett nätverk inom internationellt och svenskt näringsliv.

Daniel har arbetat bland annat på Swedbank Corporate Finance 2010 – 2006 och Hagströmer &
Qviberg 2001–2000. Daniel kommer närmast från corporate finance-bolaget Corpbox som han grundade samt är styrelseledamot i ett antal onoterade bolag.

”Det är ett naturligt steg i vår strategi att knyta kompletterande nätverk och kompetens till oss. Rekryteringen av Daniel Hofmann stärker vår konkurrenskraft som kvalificerad finansiell rådgivare”, säger VD Peter Enström.

Peter Enström
Verkställande direktör

För mer information kontakta;
Peter Enström Vd, tel. 0705 74 99 82 peter.enstrom@stockholmcorp.se
Daniel Hofmann, Senior Advisor, tel. 0708 86 69 01 daniel.hofmann@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se