Postat

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE EXPANDERAR OCH REKRYTERAR DANIEL HUMMEL

Stockholm Corporate Finance expanderar och rekryterar Daniel Hummel som tillträder som Senior Adviser med tillträde idag. Han har lång bakgrund från den finansiella sektorn och har haft olika chefspositioner inom Swedbank, bl a chef för Swedbank Markets Corporate Finance. Han kommer senast från det noterade fastighetsbolaget Fastator AB (publ) där han var VD 2015 – 2017.
Daniel Hummel, 47 år, är civilekonom från Stockholms Universitet och har utbildning från INSEAD.
”Vi söker kontinuerligt efter personer som kan komplettera vårt nuvarande nätverk och genom rekryteringen av Daniel Hummel får vi in en senior rådgivare som kan ta oss högre upp i värdekedjan” säger VD Peter Enström.

Peter Enström
Verkställande direktör

För mer information kontakta;
Peter Enström, VD,
tel 08-440 56 47
E-post; peter.enstrom@stockholmcorp.se

Daniel Hummel, Senior Adviser
Tel 0706 61 24 29
E-post; daniel.hummel@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se